Bovenschools

Op het gebied van ICT komt er nogal wat op de bovenschoolse directie en of bovenschoolse ICT-coördinator af. SL-ICT wil daar ondersteuning bij bieden.

Deze vorm van dienstverlening kan vele vormen aannemen.
Een paar voorbeelden:

  1. De adviseur kan een rol spelen bij het opzetten en begeleiden van het bovenschools ICT-beleid.
  2. Het kan ook zijn dat een BMT behoefte heeft aan informatie rond een bepaald onderwerp.
  3. Of dat de adviseur wordt gevraagd om het ICT-netwerk (de gezamenlijke ICT-specialisten van de scholen) op te zetten, te begeleiden, etc.
  4. Ondersteuning van de  ICT-werkgroep als algemeen ICT adviseur.

Deze vorm van begeleiding kan verschillende vormen hebben.
Een paar voorbeelden:

  • Van tevoren worden geen onderwerpen afgesproken. De adviseur is aanwezig bij de vergaderingen van de ICT-werkgroep en geeft advies of verstrekt informatie tijdens de vergaderingen. Bij deze vorm van advisering is deskundige kennis altijd voorhanden, zodat hierop altijd een beroep kan worden gedaan als de agenda daar om vraagt. De adviseur geeft gevraagd en ongevraagd advies tijdens de vergaderingen.
  • De adviseur is niet aanwezig bij alle vergaderingen maar wordt gevraagd door de werkgroep als daar behoefte aan is.
  • De adviseur wordt gevraagd om informatie te verstrekken rond en bepaald thema.