Ouderavond

SL-ICT verzorgt interessante ouderavonden over:

  • Mediagebruik bij kinderen
  • Digitale schoolborden.

Duur:
In overleg, ongeveer 1 1/2 uur

Kosten:
250,– exclusief BTW

De ouderavonden worden hieronder beschreven. 

Ouderavond Media gebruik bij kinderen

Een enerverende ouderavond waarbij de ouders worden betrokken en de kinderen zelf d.m.v. diverse filmpjes aan het woord komen. De leuke kanten en ook de gevaren worden behandeld.
De ouders en ook de leerkrachten krijgen uitgebreide informatie mee aan het eind van de avond.

Korte inhoud:

1.    Wat doen kinderen met de nieuwe media?
Wat doen ze eigenlijk?
Wat maakt het zo leuk?
Wat zijn de risico’s

2.    Praktische media-opvoeding: hoe begeleid je je kind online?
Scherm je websites af, of voed je op of, doe je beide?
Hoe lang mag je kind op internet?
Aan welke gedragsregels hebben onze kinderen zich op internet te houden? (netetiquette)

3.    Wat kun je doen bij problemen?
Pesten
Stalking
Porno
Verslaving

4.    Discussie met de ouders / vragenronde
Na afloop of tussendoor is er ruimte voor het stellen van vragen.

5.   Meer informatie
Een aantal tips waar je meer informatie kunt vinden over dit onderwerp.
website, boeken voor ouders, boeken voor kinderen.

Ouderavond Digitale schoolbord

Op een interactieve manier worden de mogelijkheden van het digitale schoolbord in het onderwijs aan de ouders getoond. Ouders kunnen zelf ook ervaring op doen met het werken op het digibord.
Aan de hand van concrete voorbeelden krijgen de ouders inzicht in de mogelijkheden van het digitale schoolbord.

Tijdens deze ouderavond kan de school zelf eventueel ook tonen wat zij op dit gebied doen.

Korte inhoud:

  • Wat is een digitaal schoolbord?
  • Wat kun je er mee?
  • Wat is de meerwaarde?
  • Wat zijn de nadelen / valkuilen?