Teambegeleiding

Algemene inhoud/ achtergrond :
Hoewel ICT veelvuldig wordt gebruikt, is het de vraag of de meerwaar die dat kan bieden ten volle wordt benut. Wordt de meest geschikte software gebruikt? Wordt effectief gebruik gemaakt van de middelen? Is de kennis van de leerkrachten up-to-date? Strookt de inzet van ICT met de onderwijskundige visie van de school?

Doel:
Verhoging van de leeropbrengsten door structurele integratie van ICT in de onderwijsleersituatie.

Aantal bijeenkomsten:
In overleg.
1 voorbereidende bijeenkomst met directeur en ICT Coördinator.
Op basis van de uitkomsten van die inventariserende bijeenkomst wordt het vervolgtraject bepaald.
Dit bestaat uit een aantal  bijeenkomsten op teamniveau, eventueel aangevuld met klassenbezoeken en/of bijeenkomsten met directie en ICT coördinator.

Werkwijze:
De ICT implementatie bestrijkt een breed spectrum aan mogelijkheden.
Allereerst kijken we naar hoe ICT binnen school wordt gebruikt. Welke keuzes zijn gemaakt? Waarom? Wanneer? Zijn er veranderde inzichten? Wat is de visie op het gebied van ICT? Waar zitten knelpunten?
Op basis van deze bevindingen wordt een begeleidingstraject afgesproken. Uitgangspunt bij de begeleiding zal steeds zijn de onderwijskundige visie van de school en de meerwaarde die ICT daarbij kan bieden.

Resultaat:
ICT is structureel geïntegreerd in de onderwijsleersituatie, op een manier die meerwaarde heeft voor het onderwijs. De kennis en handelingsvaardigheden van de leerkrachten op ICT-gebied is vergroot.