Home

 SL-ICT een jong bedrijf met een schat aan ervaring.

Sjirk Langhout de oprichter van het bedrijf heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ICT.

SL-ICT is gestoeld op vier pijlers.

Scholing
Een van de pijlers is het geven van ICT scholing,  waaronder de MS Office onderdelen Word, Excel, Access, Outlook en PowerPoint eventueel in combinatie met VBA. Op dit gebied heb ik meer dan 20 jaar ervaring.

Mogelijkheden:

 • MS-Word
 • Excel
 • Powerpoint
 • Outlook
 • Acces
 • Programmeren met VBA
 • Prezi,
 • enz.

Deze trainingen verzorg ik zowel vanuit SL-ICT, als in opdracht van externe opdrachtgevers.

Programmeren
Een volgende pijler is het ontwikkelen van administratieve programma’s voor kleine en middelgrote bedrijven. Dit kan variëren van aanpassingen en uitbreidingen van Office applicaties tot maatwerkprogramma’s. SL-ICT biedt u ook de mogelijkheid voor een combinatie van ontwikkeling en scholing. Uw probleem wordt opgelost en tegelijkertijd worden een of meerdere medewerkers geschoold.

Digiborden
Een volgende pijler is voorlichting en scholing digiborden. Al sinds 2006 verzorg ik scholing digiborden. Een groot deel van de scholing wordt door mij ontwikkeld. Ik heb gedurende die tijd veel kennis opgebouwd rond dit onderwerp.

De scholing verzorg ik zowel voor scholen als ook voor bedrijven. Hot is op dit moment de scholing digibord gebruik bij vergaderingen en presentaties.

 • Prowise
 • ActivInspire
 • Smart

ICT Onderwijsbegeleiding
De laatste pijler is het begeleiden van scholen en bovenschoolse besturen, bij het implementeren van ICT in het onderwijs. Daarbij hoort beleidsontwikkeling, implementatie en scholing. Op ieder van deze gebieden kan gebruik worden gemaakt van de expertise van SL-ICT.

De insteek van SL-ICT daarbij is dat ICT opbrengst verhogend moet werken.
Een juiste inzet van ICT zorgt voor meer interactie, efficiëntere instructie en klassenmanagement en sneller en beter begrip bij de kinderen.

Voor alle pijlers geldt dat SL-ICT met u mee wil denken om te komen tot de beste oplossing.