Programmeren in VBA met het Excel

Leer programmeren in VBA met Excel  – 3 dagen

In deze training leert u programmeren in Visual Basic for Applications met MS Excel.

Deze training is bedoeld voor gevorderde Excel-gebruikers die Visual Basic for Applications willen gebruiken om macro’s in Excel te schrijven en om Excel-functionaliteiten aan te passen of te automatiseren.
Voor deelname aan deze training is vereist dat u een goede kennis heeft van Excel en de concepten en begrippen die daarbij een rol spelen, zoals worksheets, celbereiken, grafieken, formules en functies.

Inhoud:

 • Kort overzicht VBA
 • Variabelen en constanten
 • Beslis structuren (if .. then, select case)
 • Loops (do..while/until, For..next, For each ..next)
 • Excel-functies en invoegtoepassingen (Add-Ins)
 • Objecten, methoden en eigenschappen
 • Collecties, For Each en With/End With
 • Het Application Object
 • Werkmappen en werkbladen
 • Cellen en het Range object
 • Selection object
 • Doorlopen van Ranges
 • Cellen zoeken en wijzigen
 • Cellen formatteren
 • Formules toevoegen
 • Gebeurtenissen (events)
 • Afhandelen van events
 • Formulieren toevoegen
 • Controls toevoegen
 • Koppelen van formulieren met werkbladen
 • Koppelingen met database

Tijdsinvestering:
3 dagen van 7 uur.
Kosten:
€ 2400,-  excl. BTW, per groep van maximaal 12 personen.
Materiaal kosten 25,- per persoon.
De scholing is voor onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW .

U organiseert
De uitnodiging van de deelnemers
De trainingslocatie
De benodigde computerapparatuur
De benodigde licenties
De catering
Wij organiseren
De training
Lesmateriaal (in overleg)
De computerapparatuur voor de docent
De licenties voor de docent
Beamer + projectiescherm (in overleg)

Geïnteresseerd? Klik hier om contact op te nemen.