Scholing MS Access

Scholingsmogelijkheden MS Access.

 • MS Access scholing op maat
 • MS Access Basis (2 daagse scholing)
  • Wat is een relationele database
  • Opzetten van een database
  • Normaliseren
  • Databasesjablonen
  • Tabellen maken
   • Veldtypes
   • Records toevoegen en verwijderen
   • Navigeren
  • Relaties tussen tabellen
  • Primaire en secundaire sleutels
  • Selectiequery
   • Selectiecriteria
    • Voorwaarden
    • Is Null
    • veld­verwijzingen
    • parameterquery
   • tijdelijke relaties
   • Cross Join, Auto Join
   • Inner Join, Outer Join Is Null
   • Berekeningsvelden
   • Groepen en rekenkundige bewerkingen
  • Functies
   • Berekeningsvelden en functies
   • Criteria en functies
  • AutoFormulier en AutoRapport
  • Importeren en exporteren van data
 • MS Access Advanced 1 – Analyseren van data
  • Importeren of koppelen van externe gegevens
   • Tabellen en query’s
   • Excel
   • Tekst, HTML, CSV
   • XML
   • SharePoint
  • Query’s geavanceerd
   • Niet-gerelateerde records
   • Groeperen: criteria, subquery’s
   • Dubbele records
   • Kruistabelquery
   • Samenvoegquery (union query)
   • Diverse joins: Innerjoin, Outerjoin, Crossjoin, Autojoin en Selfjoin
   • Full outer join
  • Functies geavanceerd
   • Berekeningsvelden en functies
   • Gegevens splitsen
   • Gegevens samenvoegen
  • Actie query’s
   • Bijwerkquery
   • Toevoegquery
   • Verwijderquery
   • Tabelmaakquery
  • Formulieren basiskennis
   • Standaard formulier
   • Standaard knoppen en reageren op gebeurtenissen
    • Openen en sluiten formulier
    • Afsluiten Access
    • Maken startscherm
    • Uitvoeren van een query
    • Keuze lijst maken en vullen
    • Query op basis keuze in keuzelijst
  • MS Access Advanced 2  – Formulieren en rapporten
  • Formulieren
   • Standaard formulier
   • Opmaak van formulieren
   • Formuliereigenschappen
   • Keuzelijsten
   • Rekenen in besturingselementen
   • Hoofd- en subformulieren baseren op tabellen en query’s
   • Kop- en voetteksten in formulieren gebruiken
   • Enkelvoudig en doorlopend formulier
   • Navigatieformulieren
   • Formulier macro’s
    • Openen en sluiten formulier
    • Afsluiten Access
    • Maken startscherm
    • Uitvoeren van een query
    • Keuze lijst maken en vullen
    • Query op basis keuze in keuzelijst
   • Sjabloon maken
  • Rapporten
   • Standaard rapport
   • Opmaak van rapporten
   • Onderdelen van een rapport
   • Besturingselementen
   • Hoofd- en subrapporten baseren op tabellen en query’s
   • Sorteren en groeperen
   • Totalen berekenen
   • etiketten maken
 •  MS Access Advanced 3 – Macro’s
  • Formulier macro’s
   • Openen en sluiten formulier
   • Afsluiten Access
   • Maken startscherm
   • Uitvoeren van een query
   • Keuze lijst maken en vullen
   • Query op basis keuze in keuzelijst
  • Query’s uitvoeren
  • Data exporteren: Excel, XML
  • Zelfstandige macro’s
  • Submacro’s
  • Voorwaardelijke macro’s
  • Variabelen in macro’s
  • Gegevensmacro’s
  • Foutafhandeling
  • De autoexec macro

Natuurlijk kunnen we van de verschillende mogelijkheden ook een cursus op maat maken.

Tijdsinvestering en kosten:

 • MS Access Basis (2 daagse scholing)
  4 x 3,5 uur of 2 dagen van 7 uur.

Kosten
4 dagdelen á  400,- per dagdeel: 1600,-  excl. BTW en reiskosten, per groep van maximaal 12 personen.
750,- per dag, excl. BTW, per groep van maximaal 12 personen.
Materiaal kosten 25,- per persoon.

 • MS Access Advanced 1 – Analyseren van data
 • MS Access Advanced 2  – Formulieren en rapporten
 • MS Access Advanced 3 – Macro’s
  2 x 3,5 uur of 1 dag van 7 uur.

Kosten:
400,- per dagdeel, excl. BTW en reiskosten, per groep van maximaal 12 personen.
750,- per dag, excl. BTW, per groep van maximaal 12 personen.
Materiaal kosten 25,- per persoon.
De scholing is voor onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW .

U organiseert
De uitnodiging van de deelnemers
De trainingslocatie
De benodigde computerapparatuur
De benodigde licenties
De catering
Wij organiseren
De training
Lesmateriaal (in overleg)
De computerapparatuur voor de docent
De licenties voor de docent
Beamer + projectiescherm (in overleg)

Geïnteresseerd? Klik hier om contact op te nemen.