Digibord didactisch

Het vergroten van uw didactische vaardigheden m.b.v. het digitale schoolbord.

Het digitale schoolbord heeft in korte tijd een vaste plaats verworven in de Nederlandse leslokalen.

Toch is in veel scholen vast te stellen dat het didactisch gebruik van het digibord nog (sterk) kan groeien.
Welke websites, software en didactische werkvormen lenen zich nou eigenlijk voor de inzet van het digibord? En hoe gebruikt u het bord ter versterking van het leerproces?

De training ‘Digibord didactisch’ geeft het antwoord. U verdiept uw kennis van de uitgebreide technische en didactische mogelijkheden van het bord. Na afloop van de training kent u de didactische aspecten van het werken met het bord en weet u deze optimaal te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Inhoud bijeenkomst 1 en 2

In deze bijeenkomst kijken we naar welke stadia van ontwikkeling een leerkracht doorloopt bij het leren werken met het digibord en de implementatie in de onderwijsleersituatie.
We kijken ook naar hoe het digibord kan worden ingezet bij de verschillende fases van het directe instructiemodel en de (verlengde) instructiegroep.

Tenslotte kijken we naar hoe bestaand fysiek en digitaal materiaal kan worden ingezet.

Vanuit de didactische en pedagogische theorie wordt gekeken welke digitale vaardigheden nodig zijn. De theorie wordt behandeld en daarna de vaardigheden op het digibord.

 • Inzet digitaal schoolbord bij iedere fase van het directe instructie model.
 • Gebruik maken van bestaand Digitaal en fysiek materiaal.
 • Het digibord bij de verlengde instructie
 • Overgangskader van Beauchamps.
  (Fasen van ontwikkeling van de leerkracht bij inzet van het digibord)

Inhoud bijeenkomst 3

Tijdens deze bijeenkomst behandelen we de didactische en pedagogische mogelijkheden, die het directe gevolg zijn van de hardware- en softwarematige eigenschappen van het digibord.

We kijken naar de mogelijkheden die zonder het bord niet mogelijk zouden zijn en hoe we daar zo goed mogelijk gebruik van kunnen maken.

We gaan daarbij uit van het onderzoek van Steve Kennewell in 2007 naar de verschillende eigenschappen die onlosmakelijk verbonden zijn aan de hardware- en software kenmerken van het digibord.

Hij kwam tot de volgende classificatie:

 • Snelheid: de mogelijkheid om processen sneller te laten verlopen dan m.b.v. andere methoden.
 • Toegankelijkheid: het bord is vanwege zijn grote scherm goed zichtbaar en maakt het gebruik toegankelijk.
 • Capaciteit: het opslaan en hergebruiken van materiaal.
 • Beschikbaarheid: toegang tot materialen in verschillende vormen en vanuit verschillende bronnen.
 • Multimodaliteit: het combineren van en switchen tussen visuele, auditieve en tekstuele informatie.
 • Bewerkbaarheid: de mogelijkheid om eenvoudig materiaal te bewerken.
 • Flexibiliteit: de mogelijkheid om eenvoudig in te spelen op een bepaalde onderwijssituatie.
 • Interactiviteit: het direct reageren op input van een gebruiker.

Elke eigenschap schept potentiële didactische en pedagogische mogelijkheden, die tijdens deze bijeenkomst worden behandeld.

Inhoud bijeenkomst 4

In deze bijeenkomst kijken we naar de effecten die het digibord kan hebben op het leerproces. Dat de mogelijkheden van het digibord en de daaruit voortvloeiende didactische en pedagogische veranderingen invloed zullen hebben op het leerproces spreekt voor zich. We gaan in deze bijeenkomst kijken welke effecten dat zijn.

Een paar onderwerpen:

 • Verhoogde motivatie stimuleert deelname aan het leerproces en actieve kennisverwerking
 • Interactie stimuleert (gezamenlijke) kennisconstructie
 • Structurering van het leerproces en informatie stimuleert effectieve kennisverwerking
 • Versterken het leerproces door feedback en verankering
 • Interactief inzetten van het digibord (Hoe betrek ik de leerlingen er bij.)
 • Valkuilen bij het gebruik van het digitale schoolbord
 • Inzetmogelijkheden per vakgebied, aansluitend bij de methode

Opzet bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn praktijk gericht.

 • Tijdens het eerste deel van iedere bijeenkomst worden de didactische mogelijkheden van het digibord behandeld met de daarbij behorende technische vaardigheden.
 • In het tweede deel van de bijeenkomst oefent u de net geleerde vaardigheden, aan de hand van concrete opdrachten. De uitgewerkte opdrachten kunt u direct in uw groep toepassen.
 • Daarnaast krijgt u praktijkopdrachten om direct met uw groep mee aan de slag te gaan.
  Deze praktijkopdrachten voert u uit tussen de beide bijeenkomsten in uw eigen groep.

Prijs en organisatie

Tijdsinvestering:
4 bijeenkomsten van 2 uur

Naast de bijeenkomsten krijgen de cursisten huiswerkopdrachten.

 Kosten:

1200,- excl. BTW en reiskosten, per groep van maximaal 15 personen.
Materiaal kosten 15,- per persoon.

Plaats:

De cursus wordt gegeven op uw eigen locatie.
Op de locatie moet de beschikking zijn over:

 1. Een lokaal met een digitaal schoolbord met daarop de laatste versie van de digibord software.
 2. Per maximaal 4 cursisten een digibord of per maximaal 2 personen een pc met de betreffende software.

Alternatief:

Er kan ook gekozen worden voor onderdelen uit deze cursus.

Bijeenkomst 1 en 2.

Bijeenkomst 3.

Bijeenkomst 4.

Kosten:

Bijeenkomst 1 en 2: 600,- excl. BTW en reiskosten, 2 bijeenkomsten, per groep van maximaal 15 personen.
Bijeenkomst 3 en 4: 300,- excl. BTW en reiskosten, per bijeenkomst, per groep van maximaal 15 personen.
Materiaal kosten 15,- per persoon.

De scholing is voor onderwijsinstellingen vrijgesteld van BTW .