Gynzy scholing

Wat is Gynzy?

Gynzy is eenvoudig te gebruiken digibord software met talloze methode onafhankelijke tools voor taal, rekenen en wereldoriëntatie. Bovendien introduceert Gynzy bijna wekelijks nieuwe les ondersteunende tools.

Met Gynzy hebt u nog meer tools in handen om uw digibord goed in te zetten in de onderwijsleersituatie.

Gynzy stelt:

Les geven met het digibord,
maar nu eenvoudig en effectief

De workshops

Gynzy en het directe instructiemodel.

In deze bijeenkomsten kijken we hoe Gynzy kan worden ingezet om de verschillende fases van het directe instructiemodel te versterken en hoe het te gebruiken bij de (verlengde) instructiegroep.

Daarnaast kijken we naar hoe bestaand fysiek en digitaal materiaal kan worden ingezet.

Vanuit de didactische en pedagogische theorie wordt gekeken welke digitale vaardigheden nodig zijn. De theorie wordt behandeld en daarna de vaardigheden op het digibord.

 • Inzet digitaal schoolbord bij iedere fase van het directe instructie model.
 • Gebruik maken van bestaand Digitaal en fysiek materiaal.
 • Het digibord bij de verlengde instructie
 • Overgangskader van Beauchamps.
  (Fasen van ontwikkeling van de leerkracht bij inzet van het digibord)
Opzet bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn praktijk gericht.

 • Tijdens het eerste deel van iedere bijeenkomst worden de didactische mogelijkheden van Prowise behandeld met de daarbij behorende technische vaardigheden.
 • In het tweede deel van de bijeenkomst oefent u de net geleerde vaardigheden, aan de hand van concrete opdrachten. De uitgewerkte opdrachten kunt u direct in uw groep toepassen.
 • Daarnaast krijgt u praktijkopdrachten om direct met uw groep mee aan de slag te gaan.
  Deze praktijkopdrachten voert u uit tussen de beide bijeenkomsten in uw eigen groep.
Prijs en organisatie

Tijdsinvestering:
2 bijeenkomsten van 2 uur

Naast de bijeenkomsten krijgen de cursisten huiswerkopdrachten.

Kosten:

600,- excl. materiaalkosten en reiskosten, per groep van maximaal 15 personen.

Plaats:

De cursus wordt gegeven op uw eigen locatie.
Op de locatie moet de beschikking zijn over:

 1. Een lokaal met een digitaal schoolbord met internet toegang.
 2. Per maximaal 4 cursisten een digibord of per maximaal 2 personen een pc met de betreffende software.

GYNZY introductie workshop.

Leer de mogelijkheden van Gynzy kennen en ze in te zetten in de onderwijsleeromgeving.

Tijdens deze workshop presenteren we de werking van Gynzy en hoe je dit kunt inzetten bij de lessen.
Na de presentatie gaat je er zelf mee aan de slag onder begeleiding van de docent.

Na afloop ben je in staat Gynzy te gebruiken ter verrijking van je lessen.

Tijdsinvestering:
1 bijeenkomst van 3 uur

Kosten:
300,- per groep van maximaal 15 personen.

 Plaats:

De cursus wordt gegeven op uw eigen locatie.
Op de locatie moet de beschikking zijn over:

 1. Een lokaal met een digitaal schoolbord met daarop internet.
 2. Per maximaal 4 cursisten een digibord of per maximaal 2 personen een pc met internet.

 Geïnteresseerd? Klik hier om contact op te nemen.