Het digitaal schoolbord in de onderwijsleersituatie

Deze begeleiding richt zich op de fase na de cursus. Het bord hangt in het lokaal, de leerkracht heeft een cursus gehad en gaat met het bord aan de slag. 
De praktijk is vaak dat slechts een deel van het potentieel van het digitale schoolbord wordt gebruikt. Doel van deze vorm van begeleiding is dat potentieel te gaan benutten.

Onderwerpen die aan bod komen

Geheel in overleg met de school. Wij stellen graag een programma op maat samen.

Werkwijze

Hier gaat het geheel om maatwerk. De ondersteuning kan bestaan uit teambijeenkomsten, klassenbezoeken of een combinatie van beide. Het gaat er bij deze vorm van ondersteuning om het digibord zo optimaal mogelijk in te zetten in de onderwijsleersituatie.

Uitgangspunt is het huidige gebruik van het digibord. Samen met de school wordt gekeken waar het digibord meerwaarde kan bieden aan het onderwijsleerproces van de betreffende school. Dit zal voor iedere school anders zijn, afhankelijk van het onderwijsconcept.

De inhoud van de begeleiding zal in de meeste gevallen bestaan uit een mix van software training, toepassing in de eigen situatie en klassenmanagement.

Er wordt gewerkt op de eigen locatie, met het eigen computernetwerk en de eigen concrete onderwijsleersituatie.

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten in overleg
Tijd in overleg
Plaats op locatie
Kosten afhankelijk van de gekozen opzet.
Data in overleg