Prowise Teamtraining Interactief (Nieuw!)

Prowise interactief. (Nieuw!)

Interactie is in deze training waar het om draait. Interactie tussen leerlingen, tussen leerling en leerkracht, leerling en digibord, enz.
Rode draad door de bijeenkomst is het directe instructie model. Bij iedere fase tonen we mogelijkheden die Prowise biedt om de interactie te vergroten.
Prowise presenter bied vele, eenvoudig toe te passen, mogelijkheden tot interactie.
Leerlingen zijn meer betrokken en gemotiveerd en het onderwijs wordt effectiever.

 • Laat alle kinderen reageren via Prowise Proconnect, in plaats van enkele leerlingen.
 • Laat kinderen samenwerken in groepjes en reageren via Proconnect.
 • Laat de leerlingen opdrachten uitwerken op de tablet, laptop, de pc en eventueel op een smartphone, enz.

Vanuit deze invalshoek wordt gekeken welke digitale vaardigheden nodig zijn.

 • Inzet digitaal schoolbord bij iedere fase van het directe instructie model.
 • Interactie met de leerkracht
 • Interactie tussen het digibord en de leerlingen
 • Interactie tussen kinderen
 • Interactie met behulp van de tools,

Opzet bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn praktijk gericht.

 • Tijdens het eerste deel van iedere bijeenkomst worden de didactische mogelijkheden van Prowise behandeld met de daarbij behorende technische vaardigheden.
 • In het tweede deel van de bijeenkomst oefent u de net geleerde vaardigheden, aan de hand van concrete opdrachten. De uitgewerkte opdrachten kunt u direct in uw groep toepassen.

Prijs en organisatie

Tijdsinvestering: 1 bijeenkomsten van 2,5 á 3 uur uur
Naast de bijeenkomsten krijgen de cursisten huiswerkopdrachten.

Kosten: 595,- excl. materiaalkosten en reiskosten, per groep van maximaal 15 personen.

Plaats:
De cursus wordt gegeven op uw eigen locatie.
Op de locatie moet de beschikking zijn over:

 1. Een lokaal met een digitaal schoolbord met internet toegang.
 2. Per maximaal 4 cursisten een digibord of per maximaal 2 personen een pc met de betreffende software.