Maatwerk

Voor iedere school zal de beginsituatie anders zijn. Bij maatwerk wordt gekeken waar de behoefte van de school ligt en hier wordt geheel bij aangesloten.

De onderwerpen, de duur van de bijeenkomsten en de inhoud wordt in onderling overleg bepaald.