Zakelijk gebruik digibord voor MT, Directie, IB, ….

Efficiënt presenteren en vergaderen met een digibord.

Waarom deze cursus

In bijna alle scholen en in veel gevallen alle lokalen vind je tegenwoordig interactieve borden / digiborden.

Meestal blijft de inzet van het digibord beperkt tot toepassing in de onderwijsleersituatie. Dat is jammer, want juist bij vergaderingen en presentaties buiten de lessituatie kan het digibord van grote waarde zijn.

Als het digibord buiten de lesomgeving wordt ingezet, dan is dat meestal bij presentaties. Dat gebeurt dan meestal ook nog op de zelfde statische manier, als waarop je een beamer met projectie scherm zou gebruiken. Zonde!

Als het digibord op een goede manier wordt ingezet, stimuleert het gebruik van het digibord de deelnemers mee te denken en actief aan de presentatie of vergadering deel te nemen. Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat je juist de interactieve mogelijkheden van het bord gebruikt.

Deze cursus leert je hoe je op een effectieve manier een digibord kunt inzetten bij presentaties en vergaderingen.

Door goed gebruik te maken van het digibord, vergroot je de betrokkenheid van de deelnemers, verlevendig je de bijeenkomst en vergroot je de effectiviteit.

Inhoud van de cursus

Wat is een digibord en wat kun je er mee?

Het antwoord op deze vraag zou eigenlijk moeten zijn: Wat kun je niet? De mogelijkheden zijn schier eindeloos. Wat je met het digibord doet hangt af van je eigen creativiteit, je kennis van de mogelijkheden en welk doel je met de inzet hebt. Wat wil je bereiken, welke inhoud wil je overbrengen, welke input wil je van de deelnemers.

Bij dit onderdeel leer je wat een digibord is, welke soorten je kunt tegenkomen en welke de vaardigheden je moet beheersen om het digibord in te zetten bij presentaties of vergaderingen.

Hoe gebruik je het bij presentaties.

Als je de tijd neemt om je te verdiepen in de mogelijkheden van een digibord zul je merken dat je steeds meer mogelijkheden ziet om interactiviteit in te zetten. Door deze interactie betrek je het publiek bij je onderwerp. Het publiek veranderd van passieve luisteraars naar actieve deelnemers. Het is bekend, dat je, als je actief bij een onderwerp bent betrokken, informatie beter opneemt en dat deze informatie beter beklijft.

Hoe krijg je dat voor elkaar met het digibord. Dat is wat tijdens dit blok wordt behandeld.

Manier van presenteren

Als je het digibord goed gebruikt, dan zal je manier van presenteren veranderen. Het wordt levendiger, actiever en effectiever. We kijken bij dit onderdeel praktisch naar hoe je presenteert op een digibord. Waar sta je, hoe schrijf je, hoe zorg je voor ruimte voor interactie met je publiek, enz.

Hoe gebruik je het bij vergaderingen.

Het digibord kan ook prima worden ingezet om vergaderingen effectiever te maken.
aan de hand van een standaard stramien van een vergadering behandelen we de mogelijkheden die je hebt om het digibord effectief in te zetten.

Valkuilen

Welke problemen kun je tegenkomen bij de inzet van een digibord? Waar moet je rekening mee houden en wat moet je beslist niet doen?

Opzet bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn praktijk gericht.

  • Tijdens het eerste deel van iedere bijeenkomst worden de toepassingsmogelijkheden van het digibord behandeld met de daarbij behorende technische vaardigheden.
  • In het tweede deel van de bijeenkomst oefent u de net geleerde vaardigheden, aan de hand van concrete opdrachten.

Prijs en organisatie

Tijdsinvestering:

3 bijeenkomsten van 2 uur of 2 dagdelen van 3 uur.

Naast de bijeenkomsten krijgen de cursisten huiswerkopdrachten.

Kosten:

900,- excl. BTW en reiskosten, per groep van maximaal 15 personen.

Plaats:

De cursus wordt gegeven op uw eigen locatie.
Op de locatie moet de beschikking zijn over:

  1. Een lokaal met een digitaal schoolbord met daarop de laatste versie van de digibord software.
  2. Optimaal: Per maximaal 5 cursisten een digibord of per maximaal 2 personen een pc met de betreffende software.

Klik hier om informatie te vragen of een cursus te boeken.