Opfrisbijeenkomst: Werken met het digibord

U werkt al met een digibord, maar heeft behoefte aan uitbreiding van de vaardigheden. Deze korte opfrisbijeenkomst biedt verdieping van uw kennis van het digibord en de toepassing van het bord in de onderwijsleersituatie. In overleg met u bepalen we de concrete inhoud van de bijeenkomst.

 Werkwijze
De werkwijze varieert van bijeenkomsten waarbij de onderdelen en vaardigheden volledig van tevoren zijn vastgelegd, tot bijeenkomsten die geheel gebaseerd zijn op vragen uit uw team. Zeer effectief zijn de bijeenkomsten die starten met de vragen uit de groep, gevolgd door onderwerpen aangedragen door de cursusleider. Die onderwerpen zijn deels gebaseerd op de vragen uit de groep. Zo sluit de bijeenkomst altijd direct aan bij de situatie op uw school.

Tijdsinvestering
Eén à twee bijeenkomsten van twee uur.